Privacyverklaring

Buijten en Schipperheijn in Amsterdam verwerkt de bestellingen van shop.buijten.nl.

De privacyverklaring vindt u hier: www.buijten.nl