Adam, waar ben je?

Willem J. Ouweneel

Imprint:
Motief

Willem J. Ouweneel

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief, Recente titels

Extra

ISBN: 9789058819741

Waren Adam en Eva nu de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon beiden twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof van de aarde en Eva uit zijn zijde? Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste mensen die stierven? Was er een zondeval en was de wereld daarna anders dan daarvoor?

 29,90


2018

NUR: 949

Gebonden

Leesfragment

Recensies

Reformatorisch Dagblad

15-05-2018

……In zijn boek bestrijdt prof. Ouweneel naar eigen zeggen niet de evolutieleer, maar wel het evolutionisme. „De evolutie is echter intens verweven is met de evolutie-ideologie. Als je Genesis
1 tot 3 loslaat, dat wil zeggen in de traditionele leeswijze, dan valt het hele huis van het christendom omver. Van den Brink wil die hoofdstukken óók niet loslaten, maar zijn visie op Genesis 1 tot 3 lijkt geen sikkepit op de historische Adam en zondeval. Atheïsten hebben de consequenties beter door dan christenwetenschappers die beide standpuntenwillen combineren.”…….

……. Er zou volgens prof. Ouweneel eigenlijk een strikt biologisch boek over de evolutie moeten komen, maar „ik ben al lange tijd uit de biologie en Gijsbert is er nooit in geweest.” Het probleem is dat de wetenschap van de biologie zo gespecialiseerd is dat niemand het overzicht meer heeft. Zijn punt is vooral: „Waarom heeft God in de Bijbel zo duidelijk laten optekenen dat Adam en Eva rechtstreeks uit de aarde en niet uit een hogere diersoort zijn voortgekomen? Ik wilde óók een hoopvol boek schrijven: je kunt goed christen zijn zonder in de evolutieleer te hoeven geloven.”…….

Nijkerk Nieuws

15-05-2018

Maandagmorgen, 14 mei bood auteur Willem Ouweneel het eerste exemplaar van zijn recent verschenen boek “Adam, waar ben je?” aan aan Gijsbert van de Brink aan, de auteur van “En de aarde bracht voort”.
Na de aanbieding legden Ouweneel en Van den Brink uit, waarom hun boek niet mag ontbreken in de christelijke boekhandel en in de boekenkast van iedere christen die zich bezighoudt met vragen van schepping en evolutie.

Adam, waar ben je?
Waren Adam en Eva nu de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon beiden twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof van de aarde en Eva uit zijn zijde? Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste mensen die stierven? Was er een zondeval en was de wereld daarna anders dan daarvoor?
Weinig Nederlandse wetenschappers hebben volgens de uitgever zo bekwaam en indringend evolutionistisch denken weersproken als Willem J. Ouweneel. In de loop van de jaren is over dit onderwerp veel geschreven, ook vanuit christelijk standpunt, en heeft Ouweneels denken over vragen van schepping en evolutie zich ontwikkeld. Maar nog steeds heeft hij grote bezwaren, biologische zowel als theologische, tegen de idee van een algemene evolutie, van amoebe tot mens.
Dit boek gaat over theologische bezwaren. Veel christelijke theologen hebben hun oorspronkelijke bezwaren overboord gezet. Ouweneel betoogt daartegenover in dit boek dat als wij aannemen dat er een menselijke evolutie was, we dan toch onmogelijk de Bijbelse boodschap van Genesis 1-3, van Romeinen 5 en van 1 Korinthiërs 15 kunnen vasthouden.
Het thema van dit boek is niet de evolutieleer op zichzelf. Veeleer gaat het om de vraag of, als wij de menselijke evolutie aannemen, het orthodoxe christendom overeind gehouden kan worden