Als een madeliefje tussen de straatstenen

Soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners in evangelicale missionaire gemeenschapsvorming

Als een madeliefje tussen de straatstenen

Imprint:

Categorie:
Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 288

ISBN: 9789463691789

Missionaire gemeenschapsvorming krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in (protestants) Nederland. In de afgelopen twintig jaar is op allerlei plaatsen en manieren onderzoek gedaan naar en gereflecteerd op deze nieuwe vorm van kerk-zijn. Naast veel waardering en bijval heeft men ook kritiek gekregen, die voornamelijk draait om het vermeende gebrek aan aandacht voor theologische vernieuwing van onderop bij missionaire gemeenschapsvorming. Aansluitend bij deze kritiek geeft dit onderzoek een theologisch-missiologische bezinning op de praktijk van missionaire gemeenschapsvorming, door zich te richten op de soteriologie en ecclesiologie van twee evangelicale missionaire gemeenschappen. De studie werpt licht op specifieke vragen en spanningen die spelen rondom de contextuele verwerking van evangelicale missiologie in een seculariserende westerse samenleving.

Het doel van dit boek is het leveren van een bijdrage aan de (evangelicale) theologische bezinning op missionaire gemeenschapsvorming in het Westen. Dit gebeurt door het beschrijven, interpreteren en evalueren van soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners in twee praktijken van missionaire gemeenschapsvorming. Deze praktijken zijn elk gelieerd aan een netwerk voor missionaire gemeenschapsvorming, respectievelijk Nederland zoekt… en Urban Expression.

 27,50


2022

NUR: 712