Als vrouwen het Woord doen (download)

Over Schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen

Myriam Klinker-De Klerck

Imprint:

Myriam Klinker-De Klerck

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055604562

‘Een vrouw kan het ambt van ouderling of predikant niet bekleden, zo leert de Bijbel.’ Deze stelling wordt tot op vandaag gehuldigd in diverse gereformeerde kerken. Bij het onderbouwen van de stelling wordt vooral gewezen op de zogeheten ‘zwijgteksten’ van Paulus. Zijn voorschriften krijgen een universele lading omdat de apostel ze nadrukkelijk in verband brengt met de scheppingsorde van man en vrouw.  Ze zouden daardoor – in tegenstelling tot contextgebonden voorschriften – bindend zijn voor alle tijden en culturen. Maar doet een tegenstelling tussen universele en contextverbonden voorschriften niet tekort aan het gezag van de hele Schrift? En hoe verhoudt een verwijzing naar de scheppingsorde zich tot andere motiveringen die de apostolische voorschriften onderbouwen?

Deel 9 in de TU-bezinningsreeks

 4,99


NUR: 707