Autonomie en gemeenschap

Een debat over levensbeschouwing en psychotherapie

Bert Loonstra

Imprint:
Motief

Bert Loonstra

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

ISBN: 9789058819918

Psychotherapeuten zijn ook maar mensen. Zij hebben hun eigen kijk op mens en wereld. Wanneer zij beroepsmatig cliënten onderzoeken en behandelen maken zij gebruik van modellen en methoden. Op die manier zien zij bepaalde patronen en laten zij andere buiten beschouwing. Een belangrijke doelstelling van therapie is de versterking van de autonomie. Maar wordt zo genoeg rekening gehouden met de normen en waarden van cliënten binnen de gemeenschappen waartoe zij behoren? Dat maakt uit voor de praktijk van alledag. Als de doorwerking van levensbeschouwing over het hoofd wordt gezien, blijft een gereduceerde praktijk over en wordt aan cliënten geen recht gedaan in hun eigenheid en groepsidentiteit.

In dit boek neemt Bert Loonstra de relatie tussen psychtherapie en levensbeschouwing onder de loep. Met behulp van de christelijke filosofie ontwikkelt hij een model waarin de mogelijke spanning tussen levensbeschouwing en psychotherapie wordt omgevormd tot een vruchtbaar samenspel.

 25,60


2018

NUR: 777

Verantwoording

Leesfragment

Recensies

NBD Biblion

15-08-2018
Centrale vraag: is psychotherapie verenigbaar met allerlei levensbeschouwingen in het algemeen en met christelijke levensbeschouwingen in het bijzonder? Het antwoord is van belang voor christelijke hulpverleners en hun cliënten. Dit boek is een bewerking van een proefschrift. Het beoogt levensbeschouwelijke thema's aan de orde te stellen. Het begrip autonomie staat centraal, met enerzijds morele autonomie, anderzijds de door God gegeven christelijke autonomie. Er blijkt een spanningsveld te bestaan tussen psychotherapie en christelijk geloof. De verbondenheid met de ander, de buitenwereld van mensen en dingen, geeft al een basis voor een christelijke interpretatie. Door openheid voor die buitenwereld transcenderen we ons persoonlijk bestaan om respectvolle relaties aan te gaan. Je wordt aangesproken door de ander, in de eerste plaats door God. Een bijzonder boek voor de christelijke hulpverlening en het pastoraat. De overeenkomsten zijn groter dan het verschil.