Basics van de Bijbel

Jasper Klapwijk

Imprint:
Motief

Jasper Klapwijk

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789058816696

De Bijbel is niet uit de hemel gedropt. Het boek is een verzameling van verschillende soorten teksten, geschreven door heel verschillende typen mensen, over een periode van vele eeuwen. Toch biedt de Bijbel één samenhangend verhaal. Het verhaal van Gods plan met deze wereld waarin één persoon de hoofdrol speelt: Jezus Christus. Word je geraakt door Hem, dan blijkt het verhaal ook nog eens heel actueel. Het verandert je leven. Toch ervaren velen de Bijbel ook als een moeilijk boek. Waar gaat de Bijbel nu precies over, en wat betekent dat voor mijn leven, en voor mijn kijk op deze wereld?
Basics van de Bijbel is een boek voor wie zich wil oriënteren op de inhoud van de Bijbel, maar ook voor wie de Bijbel wel kent maar de boodschap nog eens onderwerp voor onderwerp wil doorlopen.
Geschikt voor zowel individueel gebruik als voor groepen.

Eerder schreef Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament en Beter nieuws van het Nieuwe Testament. Gebruikers van deze boeken vroegen vaak om een vervolg dat meer thematisch het grote verhaal van de Bijbel vertelt. Dat vervolg is Basics van de Bijbel.

 18,95


NUR: 702

Leesfragment

Recensies

Ambtelijk Contact

15-05-2015

Een randkerkelijk lid of iemand met interesse van buiten de kerk zoekt een goede (her) introductie in de basics van de bijbel. U, als ambtsdrager, zoekt wellicht eens iets anders als het geijkte cursusaanbod. Bovendien besluit u de betrokkene persoonlijk te gaan begeleiden om zo onderwijs en geestelijke leiding te kunnen combineren (en er zelf van mee te genieten natuurlijk!). Eenvoudig, toegankelijk, compleet en goed bijbels zijn uiteraard de vereisten die u aan passend materiaal stelt. Hoe kun je in korte tijd veel informatie overdragen
en tegelijk de grondlijnen van de bijbel en het christelijk geloof op een persoonlijke manier overbrengen? Daarin voorziet het boekje van ds. Jasper Klapwijk (oud-zendeling en nu missionair predikant binnen de GKv te s-Gravenhage). Materiaal uit eerdere boeken van zijn hand brengt hij hierin samen. Er klinkt ook veel praktijkervaring in door.
Aan de voorkant prijkt een Hollands landschap met een regenboog in rood-wit-blauw. Een mooi beeld: Gods belofte van trouw doorgaan met Zijn werk van genade in deze wereld, ook in het vlakke Nederlandse polderlandschap van nuchtere, gezagsschuwe Hollanders.
De titel suggereert wellicht simpelheid, maar dat is niet terecht. De inhoud van dit boekje is eenvoudig, maar toch ook best heel breed, grondig en soms diepzinnig. Klapwijk geeft mooie voorbeelden en antwoorden op veelgestelde vragen. Op aangelegen punten wordt het spannend: de schrijver is eerlijk en loopt niet weg voor moeilijke vragen en antwoorden.
Hij stelt zich open op te midden van het contemporaine en soms controversiële debat.
Op details zal men van mening met hem kunnen verschillen, maar op beslissende punten wijst hij een goed bijbels-gereformeerde richting (van de waarde en de wervingskracht
van dat laatste is Klapwijk juist in zijn zendingsperiode meer en meer overtuigd geraakt). Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere:
- de Bijbel (betrouwbaarheid, leeswijzer)
- Schepping van de wereld en de mens
- De zondeval en de gevolgen
- De Vader, de Zoon (uitgebreid over de kern van het Evangelie) en de Heilige Geest
- Genade en geloven
- Bekering (veranderingsproces, leven volgens God wet; met diverse uitwerkingen)
- Contact met God
- De Kerk
- Het geloof vieren en versterken
- Wederkomst en de eeuwige bestemming
Uniek (voor mij) is dat deze recensie niet slechts tot stand gekomen is door het aandachtig lezen van het boek, maar door het, gedurende ruim een jaar, te gebruiken in het geven van een laagdrempelige, persoonlijke catechese aan iemand zonder enige christelijke achtergrond: één van de vijftien hoofdstukken per keer. Dat maakt de ervaring persoonlijk gekleurd, maar in deze specifieke context bleek dit boek in elk geval uitstekend te voldoen.
En de volgende gelegenheid dient zich alweer aan, dit keer lijkt het boekje geknipt voor een randkerkelijke jongere! Er zijn wellicht nog andere toepassingen denkbaar. Elk hoofdstuk sluit af met een serie verwerkingsvragen en opdrachten en een aantal bij het hoofdstuk passende bijbelgedeeltes om te kunnen lezen. Al met al: van harte aanbevolen.
WESTSTRATE

Christenvrouw

20-09-2013

Een boek dat heel geschikt is voor hen die zich willen oriënteren op de inhoud van de Bijbel , maar ook voor wie de Bijbel wel kent en zich wil verdiepen in bepaalde onderwerpen.
Het geeft een toegankelijk overzicht van de hele Bijbelse boodschap waardoor het goed te gebruiken is als cursusboek, maar ook voor persoonlijke Bijbelstudie

Boekentafels.nl

22-03-2013

Basics van de Bijbel is een boek voor wie zich wil oriënteren op de inhoud van de Bijbel, maar ook voor wie de Bijbel wel kent maar de boodschap nog eens onderwerp voor onderwerp wil doorlopen. Geschikt voor zowel individueel gebruik als voor groepen.