Beter nieuws uit het Nieuwe Testament

Jasper Klapwijk

Imprint:
Motief

Jasper Klapwijk

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789058814319

Veel christenen lezen de Bijbel erg gefragmenteerd. Losse bijbelteksten kunnen echter alleen tot hun recht komen als er een duidelijk zicht is op het grote verband. Is dat niet het geval dan verschraalt de geloofskennis. Dit boek wil helpen bij het bijbellezen.
Samen met het eerder verschenen deel, Het goede nieuws van het Oude Testament, laat dit boek zien dat de Bijbel één duidelijke verhaallijn heeft: van scheppping naar herschepping. En van begin tot eind staat Jezus Christus centraal.

 15,40


BS

NUR: 702

Recensies

De Wekker

26-02-2010

Jasper Klapwijk is missionair predikant binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Omdat hij van mening is dat veel christenen de Bijbel erg fragmentarisch lezen heeft hij een boekje geschreven waarin hij vooral de verbanden en de samenhang van Gods Woord beschrijft.
Hij deed dat eerder over het Oude Testament en nu dus ook over het Nieuwe, in de hoop dat hierdoor de kennis van de Bijbel en het geloof toe zullen nemen. In de grote stroom van Bijbelstudieboeken neemt dit boekje een bijzondere en verfrissende plaats in. Het kan heel goed in kring verband gebruikt worden, maar het bevat heel veel goede informatie, die in leerdiensten benut en geleerd kan worden.

Ambtelijk Contact

27-11-2009

In het najaar van 2008 verscheen Van dezelfde auteur- die predikant is binnen de Geref. Kerk (vrijg.)- het boekje met de titel Het goede Nieuws van het Oude Testament. Het woord beter in de titel van het nieuwe boekje zou tot het misverstand kunnen leiden dat nu het OT gediskwalificeerd wordt. Dat is de bedoeling van de auteur echter geenszins, zo stelt hij meteen al op blz. 7. Hij wil slechts duidelijk maken dat er sprake is van positieve voortgang: de bloemknop is goed en onmisbaar, maar de bloem zelf is beter. Deze grondlijn ziet men in de hele inhoud duidelijk terug. Op blz. 15 leest men: Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament is een kwestie van minder meer. In het Nieuwe Testament komt Gods reddingsplan veel duidelijker in beeld dan in het Oude Testament. Veel zaken die nog slechts een afschaduwing zijn in het Oude Testament komen werkelijk aan het licht in het Nieuwe.(…) In Jezus Christus wordt duidelijk wat het God om gaat. Daarom kunnen we het Oude Testament niet begrijpen en uitleggen als we niet begrijpen dat Jezus komst een fundamentele verandering met zich meebracht. Na deze inleidende woorden biedt het boekje ons in kort bestek inzicht in achtergrond en inhoud van de boeken van het NT. Dat ziet er goed uit, met name wil ik respect uitspreken voor het hoofdstuk over Openbaring. Daar is op een zorgvuldige, gereformeerde manier goed naar gekeken!