Bevrijdingspastoraat (download)

Peter van de Kamp

Imprint:

Peter van de Kamp

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055604081

Bevrijdingspastoraat staat in de belangstelling. In de afgelopen jaren zijn allerlei vragen steeds vaker en luider gesteld: over de mogelijkheid van binding door de duivel en door demonen en over de mogelijkheid van bevrijding van die gebondenheid; ook de vraag in hoeverre psychiatrische ziektebeelden en verschijnselen van demonische gebondenheid elkaar overlappen.

Christenen verschillen van mening over het gebruik van bevrijdingspastoraat. Sommigen ontkennen dat geesten en demonen in onze postmoderne samenleving nog een rol zouden spelen. Anderen verbinden psychiatrische stoornissen direct aan demonische machten. Sommige kerken zien bevrijdingspastoraat als een van de opdrachten in Jezus’ evangelie.

Deel 7 in de TU-bezinningsreeks

 4,99


NUR: 707