Bijbel en archeologie

Vondsten bevestigen de Bijbel

Johan Knigge

Imprint:
Motief

Johan Knigge

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief

Extra

ISBN: 9789058819857

 18,95


NUR: 682

Leesfragment

Recensies

uit Reformatorisch Dagblad

25-10-2018
Knigge stelt dat de gelovige Bijbellezer geen historisch bewijs voor de waarheid van de Bijbel nodig heeft, omdat die berust op Gods openbaring. Er zijn echter wel feitensporen binnen het raam van de ‘gewone’ historie, en die kunnen nagezocht worden.
De auteur publiceerde in 2012 het boek ”Hier gebeurde het toen. Archeologische sporen van de Bijbel”. De huidige publicatie is een herziene uitgave met vijf nieuwe en ook uitvoeriger hoofdstukken. De besproken archeologische vondsten houden verband met Gods woonplaats onder mensen op aarde, waar Hij werkt door de geschiedenis heen, aldus de auteur.
Het rijk geïllustreerde boek geeft in kort bestek veel informatie en de lezer krijgt een goede indruk van de vele vondsten die gedaan zijn en licht werpen op Genesis tot en met Openbaring. De auteur citeert ter verklaring ook Flavius Josephus, de Misjna en de Talmoed, en kerkvaders Achterin presenteert Knigge de literatuur waarvan hij gebruikgemaakt heeft. Tevens meldt hij: „Daarnaast is gebruikgemaakt van artikelen op betrouwbare archeologische websites. ”Waarom noemt hij deze niet? Ik heb de indruk dat hij veel gebruikgemaakt heeft van het werk van de Associates for Biblical Research (biblearchaeology. org) en een dergelijke verwijzing kan de lezer helpen de hedendaagse discussies te volgen…...
……De auteur citeert meestal de Nieuwe Bijbelvertaling en soms de Statenvertaling. Het boek is niet volledig, want de profetische teksten uit andere landen ontbreken. Ook is er geen duidelijke bespreking van de oosterse vazalverdragen met de bepalingen van onveranderlijkheid van teksten. Niettemin biedt het boek veel informatie en het is voor de Bijbellezer een boeiende gids om kennis te nemen van veel achtergrondinformatie.