Bijbel & evolutie

Blijvend conflict of verrassende ruimte

Henk Geertsema

Imprint:
Motief

Henk Geertsema

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Filosofie en wetenschap, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 368

ISBN: 9789463691109

De laatste tijd hebben verschillende publicaties gepleit voor een open houding van het christelijk geloof voor de evolutietheorie. Daarbij wordt wel aandacht gegeven aan de Bijbel, maar de nadruk ligt op de theologie of de geloofsleer. Publicaties die vooral over de Bijbel gaan, zijn vaak kritischer. Dan lijkt het conflict tussen geloof en wetenschap te blijven bestaan. Bijbel en evolutie sluiten elkaar uit.

In dit boek wil Geertsema duidelijk maken dat die tegenstelling niet terecht is. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. Zij hebben beide een eigen karakter. En ze hebben elkaar nodig. Tegen deze achtergrond kijkt hij zorgvuldig naar alle teksten in de Bijbel die in verband met evolutie van betekenis zijn. Het resultaat kan verrassend genoemd worden.

Het boek is helder en toegankelijk geschreven, bedoeld voor een brede kring van lezers. Daarbij wordt vertrouwdheid met de Bijbel of het christelijk geloof niet voorondersteld.

Dr. Henk G. Geertsema is filosoof en theoloog. Hij heeft onderwijs gegeven aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de rijksuniversiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht.

 28,90


2021

NUR: 949

Leesfragment

Tekstregister

Het boek Bijbel en evolutie onderscheidt zich van de meeste boeken over christelijk geloof en evolutie doordat het zich concentreert op de uitleg van de Bijbel zelf en niet in de eerste plaats op theologische argumenten. Door deze aandacht voor de Bijbeltekst is het boek niet alleen van belang voor wie geïnteresseerd is in geloof en evolutie maar voor iedereen die belangstelling heeft voor de Bijbel. Voor beide groepen is er nu een register beschikbaar van teksten die in het boek worden besproken of genoemd, zodat direct kan worden gezien of en in hoever ze aan de orde komen en ze ook later gemakkelijk kunnen worden terug gevonden. Bovendien is het boek hierdoor geschikt als studiemateriaal bij bijvoorbeeld kring- of preekvoorbereidingen of als naslagwerk.

Zie voor onderwerpen die aan de orde komen: de inhoudsopgave aan het begin van het leesfragment.

Download hier het tekstregister