Bijzonder! 3 Goed bezig! begeleiderspakket compleet

Bijbelstudie voor mensen met een verstandelijke beperking

Ingrid Plantinga, José Korsaan

Imprint:
Motief

Ingrid Plantinga, José Korsaan

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058818355

Bijzonder! (Follow Up!)
Deel 3 – Goed bezig

Dit deel legt de verbinding tussen God en het dagelijks leven van de deelnemers. Het gaat over thema’s als werk, geld, gaven, klusjes doen en helpen. De leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking krijgt een belangrijke plaats. En steeds ontdekken zij wat de Bijbel over hun leven en dagelijkse activiteiten zegt.

‘Bijzonder’ is een catechesemethode voor jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking. Het materiaal is toepasbaar voor verschillende niveaus. De methode kan gebruikt worden bij een-op-een-catechese of bij catechese aan een groepje mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt vanuit gegaan dat een cursusleider of catecheet de lessen voorbereidt en geeft. Er is materiaal voor tien lessen van 45 tot 60 minuten.

Bijzonder! bestaat uit een boek met tien leskaarten. Dit boek wordt tijdens de les op tafel gezet en hierop wordt aangewezen bij welk onderdeel je bent. Voor degene die de cursus geeft, is er per les een handleiding beschikbaar.

Bij de methode hoort een stapel fotokaarten die regelmatig gebruikt worden bij het gesprek over de lesstof. De deelnemer maakt elke les een creatieve verwerking passend bij het thema. Die worden bewaard in een doos. Aan de hand van deze doos kan de deelnemer zien, onthouden en eventueel uitleggen wat het geloof inhoudt.

Op de website www.follow-up.nu staat aanvullend materiaal: bijlagen, te gebruiken bij sommige bijeenkomsten; voorbeelden van de creatieve verwerking. Op www.opkijken.nl staan bijpassende filmpjes en liedjes.

Bijzonder bestaat uit een pakket voor de catecheet (ISBN 978-90-5881-835-5) en een pakket voor de catechisant (978-90-5881-838-6).

 54,50


NUR: 707

Bijzonder