Canon van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Imprint:
Motief

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

ISBN: 9789058819512

Dit boekje brengt de 125-jarige geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken (1892-2017) op een aansprekende en laagdrempelige manier onder de aandacht.

 12,50


NUR: 704

Leesfragment

Recensies

NBD Biblion

juli 2017
Ter gelegenheid van het 125 -jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken verschijnt dit rijk geïllustreerde boekje. Terwijl het grootste deel zich aansloot bij de Gereformeerde Kerk van Abraham Kuyper, kozen drie gemeenten in 1892 voor het zelfstandig voortbestaan van de CGK. In het eerste deel worden 32 belangrijke momenten uit de geschiedenis voor het voetlicht gehaald. De rubriek 'Mengelwerk' brengt markante foto's, brieven en voorwerpen uit het verleden in beeld. AI deze voorwerpen waren te zien op een expositie ter gelegenheid van dit jubileum en zijn in bezit van het Documentatiecentrum van deze kerken. Deze uitgave illustreert vooral het geloofsleven van het gewone kerklid. Samengesteld door het achttal leden dat zich bezighoudt met het archief van deze kerken. Luchtig uitgevoerd met veel foto's en enkele cartoons. Uitgebreide literatuurlijst met verdere informatie over dit kerkverband. Niet alleen eigen leden, maar ook buitenstaanders krijgen in kort bestek en op speelse wijze een beeld van deze kerken te zien.