Christelijk geloof

Voor moslims die er meer van willen weten

Herman Takken

Imprint:
Motief

Herman Takken

Categorie:
Motief

Extra

ISBN: 9789058818430

Veel kerken krijgen te maken met mensen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Velen, in het bijzonder vluchtelingen, hebben vragen over het christelijke geloof. Dit boek is speciaal geschreven voor moslims die daar meer van willen weten. Het kan gegeven worden aan hen die ervoor openstaan om meer te ontdekken van de Bijbel en wat christenen geloven. Het is ook geschikt om te gebruiken ter voorbereiding op de doop. De dopeling en een eventuele begeleider krijgen daartoe veel stof tot gesprek aangereikt.
Leidraad in de uitleg zijn de twaalf artikelen, het oude document van de kerken dat ook bekend is als de Apostolische Geloofsbelijdenis. Zes van deze artikelen gaan over Jezus Christus. Voor christenen is Hij meer dan een profeet. Daarom wordt er ook antwoord gegeven op vragen als: Jezus Christus, wie is Hij? Wat betekenen zijn namen? Wat bedoelen christenen met Zoon van God? Jezus is Redder, maar waarvan redt Hij? Wat is de betekenis van doop en avondmaal? Niet alleen de geloofsleer wordt behandeld, ook het praktische christelijke leven komt aan de orde.

 12,90


NUR: 712