Christus in het Oude Testament

Henk de Jong over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Jaap Dekker, Kasper de Graaf

Christus in het Oude Testament

Imprint:

Jaap Dekker, Kasper de Graaf

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 192

ISBN: 9789463692670

Bekijk hier alvast een stukje van het boek.

‘Als een knoop in een knoopsgat, zo past het Nieuwe bij het Oude Testament.’ Deze uitspraak typeert Henk de Jong (1932-2023), eredoctor van de Theologische Universiteit Utrecht. Veel bijbellezers verbinden de komst van Christus vooral met bekende profetieën en psalmen die rond Kerst en Pasen worden gelezen. Maar hoe laten al die verhalen over Israël en andere, soms weerbarstige, teksten uit het Oude Testament zich met het christelijk geloof verbinden? Henk de Jong heeft er zijn levenswerk van gemaakt om te laten zien dat heel het Oude Testament zich naar Christus toe beweegt. Hij werkte zijn visie creatief uit en heeft daarmee velen geïnspireerd.
Deze herdenkingsbundel is gewijd aan de bijbels-theologische erfenis van Henk de Jong. Vijf kenners van het Oude Testament wegen de waarde van zijn werk en vergelijken zijn bijbeluitleg met andere visies op Christus in het Oude Testament en met Joodse interpretaties. Ook bevat deze bundel een aantal teksten van De Jong zelf die deels niet eerder gepubliceerd zijn. Al met al een mooi palet aan bijdragen om stil te staan bij de betekenis van zijn werk of om daar nader kennis mee te maken.

 24,90


Motief

NUR: 707