Competentiegericht leren, opleiden en begeleiden

Competentiegericht leren, opleiden en begeleiden

Imprint:

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

Competentiegericht opleiden is een veelbesproken thema binnen het onderwijs. Het denken in competenties stelt het bekwaam handelen in praktijksituaties centraal en biedt daardoor mogelijkheden voor een betere afstemming van de opleiding op de beroepspraktijk. In deze publicatie wordt ingegaan op de vraag hoe competentiegericht opleiden, inclusief de onderliggende uitgangspunten, zich verhoudt tot een christelijke levensbeschouwing. De schrijvers komen in deze studie tot de conclusie dat competentiegericht opleiden goede mogelijkheden biedt voor christelijke opleidingen die hun vormingsideaal serieus nemen.

 12,70