Dan is het aardse leven goed

Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen

dr. Ad van der Dussen

Imprint:
Motief

dr. Ad van der Dussen

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 232

ISBN: 9789463690584

Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen bij zijn afscheid als docent voor de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en aan de Theologische Universiteit. Onder redactie van Jaap Dekker, Kees de Groot, Jan van Helden.

 22,50


2019

NUR: 703

Leesfragment

Recensies

Onderweg

12 oktober 2019
Aan het begin van dit academische jaar nam Ad van der Dussen wegens emeritaat afscheid als docent systematische theologie van de TU Kampen en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. Ter gelegenheid van dit afscheid verscheen in de TU-bezinningsreeks de vriendenbundel Dan is het aardse leven goed, onder redactie van Jaap Dekker, Kees de Groot en Jan van Helden. Deze titel geeft uitdrukking aan wat voor Van der Dussen een belangrijke focus was in zijn onderwijs en theologische publicaties. Theologie moet namelijk raken aan de concrete werkelijkheid van het leven en ook dienstbaar zijn aan een goede manier van leven. De bundel bevat zeventien bijdragen van verschillende auteurs, die laten zien wat dit in de praktijk betekent, niet alleen voor de waardering van het aardse leven en voor de toekomstverwachting, maar ook Voor de ethiek, het pastoraat en het kerkelijk leven.

Protestants Nederland

15 januari 2020
Een veelzijdige bundel ter gelegenheid van het afscheid van Ad van der Dussen als docent voor de Nederlands gereformeerde predikantenopleiding aan de Theologische Universiteit Kampen. Ad de Bruijne gaat in op gereformeerde deugdethiek (hij spreekt liever over het “christelijk karakter”). Hans Burger bepleit een onderscheid tussen het mens geworden Woord van God en het canonieke Woord van God. Er is geen reden om Christus en de Bijbel tegen elkaar uit te spelen. Hij is immers Christus der Schriften, en heel de Bijbel is canoniek omdat God deze canon gebruikt om ons bij Christus te bewaren. Jan van Helden benadrukt dat het in Gods verzoenend werk om de hele schepping gaat. Dat betekent dat we ten aanzien van de roeping niet mogen blijven steken in een “heilsegoïsme”. Teun van der Leer schrijft over het op weg zijn naar “evangelisch-gereformeerde” kerken, naar aanleiding van de fusie tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en die tussen twee groepen baptistengemeenten in Nederland. Naast de zorgen voor vervlakking kan er echter ook een katholiek elan schuilgaan dat volgens Van der Leer broodnodig is en nu kansen heeft om vruchten te dragen. Hans Maris bespreekt Wesley’s opvatting over de predestinatie. De stichter van het methodisme keerde zich tegen de logische relatie tussen verkiezing en verwerping, de idee van een onvoorwaardelijke verkiezing, wat volgens Wesley niet paste bij Gods gerechtigheid. Niemand kan in het eeuwig oordeel komen alleen vanwege de erfzonde, aldus Wesley. De mens kan volgens hem de genade weer verliezen, wat te maken heeft met zijn visie op het aandeel van de mens in het ontvangen van het heil. De bundel bevat bijdragen over de catechismi van Luther en Jud, spraakmakende figuren als Bonhoeffer en Buber, de verhouding wet en Evangelie, onderwerpen als gebed, genezing, schuld en lijden. De bijdrage van Jan Veenhof heet: “Christus is niet gepensioneerd.” Reden: Hij pleit namelijk nog steeds voor ons! Wat geschied is, werkt door en wel door de Geest en door de ononderbroken voorbede van Christus. “Er is iets afgesloten, maar dat wat op een bepaalde manier afgesloten is, is niet in het verleden opgesloten.” Een rijke bundel met veel thema’s.