De logosfilosofie van Jan Woltjer

De logosfilosofie van Jan Woltjer

Imprint:

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

Jan Woltjer is als denker vrijwel vergeten. Toch was hij aan de Vrije Universiteit de rechterhand van Abraham Kuyper, hoogleraar aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en de eerste filosoof die systematisch werk maakte van de opbouw van een eigentijdse christelijke filosofie. Woltjer leefde ruim een generatie eerder dan de beide grondleggers van een nieuwe calvinistische wijsbegeerte, Herman Dooyeweerd en Dirk H. Th. Vollenhoven. Vanuit hun radicale wijsbegeerte hebben zij kritiek uitgeoefend op de logosspeculatie van Woltjer. Maar kan men volhouden dat deze kritiek doel treft als men eenmaal kennis neemt van wat Woltjers logosfilosofie inhoudt? Tijd voor een eerherstel.

 27,50