De medische ethiek in de branding

De medische ethiek in de branding

Imprint:
Motief

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

In deze bundel zijn elf essays bijeengebracht van prof. dr. G. A. Lindeboom (1905-1986). Ze geven u een goed beeld van Lindebooms visie op geneeskunde en Motief > Medische ethiek|Motief. Zijn visie heeft duidelijk nog niets aan actualiteit ingeboet. De artikelen betreffen Lindebooms oraties, de Motief > Medische ethiek|Motief in het algemeen en enkele speciale medisch-ethische onderwerpen.

 6,85