De mens en zijn erfgoed

De mens en zijn erfgoed

Imprint:
Motief

Categorie:
Medische ethiek, Motief

Extra

De moderne gentechnologie roept zowel fantastische voorspellingen als angstaanjagende schrikbeelden op. Maar wat is nu de stand van zaken? Wat beoogt men ten diepste met de moderne gentechnologie? Wat gebeurt er met de genetische gegevens die hierbij vrijkomen? Deze bundel benadert deze vragen onder meer vanuit wijsgerig-ethisch en theologisch gezichtspunt en wijst op de culturele en maatschappelijke context waarin deze vraagstukken zich voordoen.

 9,75