De plaats van Abraham Kuyper in de Vrije Kerk

De plaats van Abraham Kuyper in de Vrije Kerk

Imprint:
Motief

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

Het maandblad ÕDe Vrije KerkÕ verscheen van 1875 tot 1898, eerst binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk, later, na de Vereniging van 1892, in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit blad is vooral verbonden geweest met de beweging van de Afscheiding van 1834, een verband van kerken die zich vrij hadden gemaakt van een onbijbelse hi‘rarchie binnen de Hervormde Kerk die ook verontrust waren. Zo ook naar de beweging die Abraham Kuyper in gang zette. Drs. Schaeffer heeft door de bestudering van de jaargangen van dit maandblad als het ware gekeken door de ogen van de toen representatieve figuren uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij heeft gelet op hun houding ten aanzien van Kuypers visie op de kerk en zijn opvattingen over de orde des heils, met name over zijn gedachten over de betekenis van de wedergeboorte. Hij constateert een kritische, maar bovenal een broederlijke houding en wijst op de zegen die verwacht mag worden wanneer in samensprekingen in dezelfde geest gesproken werd als de medewerkers van ÕDe Vrije KerkÕ deden.

 17,90