De school van het lijden

Søren Kierkegaard

Imprint:
Motief

Søren Kierkegaard

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 184

ISBN: 9789058819628

Lijden – hoe vind je de goede toon om het daar over te hebben?
Kierkegaard heeft als geen ander de moeilijkheid van het probleem van het menselijke lijden aangevoeld, gepeild en doorleefd.
Dit boekje bevat zeven toespraken van hem, geschreven voor iemand die worstelt met haar of zijn eigen lijden.
‘Deze toespraken’, zo schrijft hij in het voorwoord, ‘zijn niet bedoeld om op een ledig ogenblik de nieuwsgierigheid te bevredigen.
Als daarentegen een mens die lijdt, al is het er maar één, door deze toespraken zou ondervinden
dat een zwaar ogenblik lichter wordt, dan zal de schrijver geen spijt hebben van de bedoeling ervan.’

De Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) werd in zijn tijd gezien als een dwarsligger die de grote wijsgeren van zijn tijd onbevangen weersprak. Inmiddels wordt hij zelf beschouwd als een groot filosoof. Kierkegaard was christen. Op intrigerende wijze maakt hij dat duidelijk in zijn filosofische werk, maar het komt ook naar voren in een groot aantal opbouwende toespraken die hij schreef. Op een heel oorspronkelijke wijze leert hij lessen over ware eenvoud, volkomen toewijding en een heilzame zorgeloosheid van het hart.
Deze opbouwende toespraken komen voor het eerst in het Nederlands beschikbaar, in een vertaling van Lineke Buijs en Andries Visser. Ze worden uitgegeven in een serie van twaalf boekjes, te verschijnen in een periode van ongeveer vier jaar.

 16,90


2019

NUR: 707

Kierkegaards toespraken

Paperback

Leesfragment

Recensies

NBD/Biblion

december 2019
De Deense denker Sören Kierkegaard (1813-1855) was niet alleen filosoof en als zodanig grondlegger van het existentialisme. Hij was ook theoloog. Dit deel - het achtste in de bijna afgeronde serie vertalingen 'Kierkegaards toespraken' uitgegeven door Buijten & Schipperheijn Motief - is opnieuw prima vertaald door Lineke Buijs en Andries Visser. Het is een van de meest toegankelijke werken van Kierkegaard in het Nederlands. In dit deel gaat het over de zin van het lijden. Of beter gezegd: het 'evangelie' van het lijden, zoals Kierkegaard het noemt, want lijden is vreugdevol. Het lijden dat de mens overkomt, moet niet gezien worden als straf van God, meent Kierkegaard, maar is een oefening in navolging van Christus. Christus leed onschuldig, de mens staat altijd schuldig voor God, en toch is het lijden geen straf voor die schuld. Het hoort bij de menselijke conditie. En het uitzicht op de eeuwigheid maakt het draaglijk. Er zit veel in deze toespraken dat tegen de haren van de hedendaagse (ook gelovige) mens instrijkt, maar daardoor zet Kierkegaard aan tot zelfreflectie. Een aanrader.

Volzin

november 2019
Kierkegaard heeft als geen ander de moeilijkheid van het probleem van het menselijk lijden aangevoeld, gepeild en doorleefd. De toespraken in dit werk bieden troost voor iedereen die worstelt met leed.