fbpx

De verborgen eenheid van de Bijbel

Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Pieter J. Lalleman

Imprint:
Motief

Pieter J. Lalleman

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 320

ISBN: 9789463690164

Het Oude Testament lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje te worden in christelijk Nederland. Het wordt geassocieerd met een wrede God, met geweld en wantoestanden. Wat hebben wij, nieuwtestamentische christenen, nu helemaal met dit weinig geliefde deel van de Bijbel te maken? Pieter Lalleman laat zien hoe belangrijk het Oude Testament is als bron van het Nieuwe. Hij behandelt een selectie van de talloze verbindingen tussen de 66 boeken van de Bijbel. Hij gaat zowel in op hoofdstukken als op thema’s en personen. Zonder volledig te willen zijn neemt Lalleman de lezer mee door de Schriften en toont duidelijk dat het Nieuwe Testament bestaat bij de gratie van het Oude. Ook zonder letterlijk te citeren verwijzen Jezus en de apostelen tussen de regels door naar het ‘Eerste Testament’. Een gedegen kennis van deze teksten wordt verondersteld bij het lezen van de evangeliën en de apostolische brieven. Wie het Oude Testament veronachtzaamt of van minder waarde acht, mist veel verbanden en toespelingen. Vaak zal daardoor de juiste uitleg en bedoeling van de nieuwtestamentische tekst aan hem voorbijgaan. Pieter Lalleman zal de lezer inspireren tot een speurtocht om de diepte, rijkdom en eenheid van de Bijbel te ontdekken.

 19,95

2018

NUR: 707

Paperback

Leesfragment

Recensies

Visie

15-05-2019
Laat de misschien wat saaie titel je niet afschrikken: dit is een fascinerend boek. Dr. Lalleman, docent Nieuwe Testament aan Spurgeon’s College in Londen, toont overtuigend aan dat er een diepe eenheid bestaat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Soms moet je alleen wat dieper spitten om verbindingen te ontdekken. In toegankelijk geschreven hoofdstukken reikt Lalleman talloze interessante – vaak verrassende – voorbeelden aan, zoals het offer van Isaak. Dit boek lezen, voelt als schatgraven: heel veel alinea’s heb ik onderstreept of van uitroeptekens voorzien. (Gert-Jan Schaap)

Recensies

Literatuurplein.nl

15-05-2019
RELATIE TUSSEN OUDE EN NIEUWE TESTAMENT IN DE BIJBEL

'... dit boek is een argument voor de eenheid van de Schrift en voor de waarde van het Oude Testament', pag. 8. Het boek bevat een persoonlijke selectie van verhalen, teksten en personen uit het Oude Testament die in het Nieuwe Testament terugkeren. De auteur geeft heldere uitleg aan wat er in de bijbel staat, legt verbanden en heeft een open benadering van de teksten. De eenheid is meer dan 'opdat vervuld werd' zoals hij zegt. Hij is er niet op uit om overal de komst van de Messias in het Oude Testament te willen lezen maar heeft wel oog voor de meerwaarde van teksten die deze interpretatie mogelijk maken.
Veel bekende verhalen komen aan de orde zoals Genesis 22 (offer van Isaak dat verwijst naar Jezus' kruisiging) en het messiaanse 'u bent mijn zoon' uit Psalm 2. Psalm 31 (in uw handen beveel ik mijn geest) en Jesaja 53 (lijdende knecht) ontbreken in deze selectie. Bij het woord rivier legt de auteur boeiende verbanden. Ook de 'Ik ben' woorden van Jezus worden belicht evenals o.a. David, tempel en herder.
Dit boek helpt mensen om Bijbelse verbanden te leggen. (ds. E. van der Veen)

 

0

Your Cart