Denken met het hart

Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn

Bas Hengstmengel

Imprint:
Motief

Bas Hengstmengel

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

ISBN: 9789058816719

Calvinisme en filosofie lijkt geen gelukkige combinatie. Laat de calvinistische leer van de allesdoortrekkende zonde wel ruimte voor beoefening van de wijsbegeerte? Toch bestaat er tot op de dag van vandaag een respectabele school van filosofen die teruggrijpen op zowel Aurelius Augustinus als Johannes Calvijn. Dit boek laat je op een heldere, toegankelijke manier kennismaken met deze denkers.

Het boek is geschreven voor een breed, algemeen ontwikkeld publiek (onder wie studenten) met interesse in filosofie en theologie. Er wordt weinig voorkennis vereist.

 24,50


NUR: 732

Verantwoording

Paperback