Denken om shalom

De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorf

Bart Cusveller

Imprint:
Motief

Bart Cusveller

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief, Nieuw Motief

Extra

ISBN: 9789058819550

De bundel Denken om shalom geeft inzicht in dit brede praktisch-filosofische werk van Wolterstorff, dat een zoektocht weerspiegelt naar een christelijke visie op tal van maatschappelijke praktijken, waaronder onderwijs, wetenschap, politiek en kerk.

Denken om shalom laat vanuit allerlei disciplines zien hoe Wolterstorffs praktische filosofie vruchtbaar kan zijn voor de Nederlandse praktijk.

 24,95


NUR: 736

Verantwoording

Paperback

Leesfragment

Recensies

Groen (W.I. Christen Unie)

december 2017
Hoe kan de mens bloeien en God dienen?
Dat is een van de belangrijkste vragen bij Wolterstorff. In vijftien hoofdstukken komt de breedte van zijn denken aan bod, met naast politiek en onderwijs ook aandacht voor zijn gedachten over kunst, kennisleer, geloof en wetenschap, theologie en liturgie. Inhoudelijk graaft het aardig diep, wat het boek niet tot de meest eenvoudige kost maakt.
Het openingshoofdstuk is geschreven door Wolterstorff zelf. Beter gezegd: het is een vertaling van een ouder artikel, dat in 2011 verscheen. Het is autobiografisch: de filosoof vertelt over zijn jeugd in Bigelow, een Nederlandse, gereformeerde enclave in de VS. De bundel opent meteen met zware thematiek. Wolterstorff verloor in 1983 zijn zoon Eric, die om het leven kwam tijdens een bergwandeling. Hij reageerde door hier een boek over te schrijven, waarin hij inzicht gaf in zijn rouw. Hij dacht na over de omgang met verdriet in het Westen: we willen verdriet vooral van ons afhouden. Het tweede hoofdstuk gaat verder over dit thema. Herman Veenhof, niet onbekend met dit soort leed, vergelijkt het boek dat Wolterstorff over zijn zoon schreef met Tonio van A.F.Th. van der Heijden.
De vele bijdragen, elk geschreven door liefhebbers van Wolterstorff, laten zien hoe veelzijdig deze filosoof is. Er zijn hoofdstukken over onderwijs (door Roei Kuiper), geloof en wetenschap (René van Woudenberg), theologie (Gijsbert van den Brink) en liturgie (door kenner Rob Nijhoff, die Wolterstorff eerder al belichtte in de WI-publicatie Wat is wijsheid?) - om er enkele te noemen. De boeiendste bijdrage in dit prettige overzicht is die van Hans Burger. Waarom? Omdat hij kritisch is over Wolterstorff. En tijdens het lezen ga je daar toch naar verlangen. De bijdragen zijn duidelijk geschreven door liefhebbers en hebben een hoog beschrijvend gehalte. Zo niet Burger. Die waardeert de bijdrage van Wolterstorff aan de theologische hermeneutiek, omdat die pleit voor het herwaarderen van de intentie van de auteur van een tekst. Maar tegelijk constateert Burger dat de bijdrage van Wolterstorff aan de hermeneutiek slechts een beperkte is.