Echtscheiding

Een exegetisch-ethische evaluatie

dr. Douwe Steensma

Imprint:
Motief

dr. Douwe Steensma

Categorie:
Huwelijk en gezin, Motief

Extra

ISBN: 9789058818966

Is een huwelijk van christenen onontbindbaar?
In de protestantse traditie golden lange tijd overspel en kwaadwillige verlating als enige echtscheidingsgronden. Tegelijk zochten en zoeken kerken binnen deze traditie naar een precieze invulling van die beide begrippen.
Dit boek onderstreept de vastheid van het huwelijksverbond, maar laat eveneens ruimte voor echtscheiding in een situatie van ernstige verwaarlozing van de huwelijksbelofte.
De auteur beroept zich daarbij met name op het spreken van het Nieuwe Testament, tegen de achtergrond van het Oude Testament en het joodse scheidingsrecht in de eerste eeuw.

 29,30


NUR: 711

Leesfragment