Een Geest van overvloed

Een Geest van overvloed

Imprint:

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789058816375

In dit boek staat het leren leven in de Geest centraal. Juist de Geest vervult mensen met een doel. Hij is de “toegangspoort” tot de liefde van de Vader en de Zoon. Door Hem krijgen we een nieuwe identiteit als geliefde kinderen van God. Hij is onophoudelijk aan het werk om de schepping tot haar bestemming te brengen en betrekt ons actief daarbij. Graham Tomlin maakt duidelijk dat openstaan voor de verrassende Geest van God niet alleen onmisbaar is tijdens onze erediensten, maar ook in ons dagelijks leven. Door de Geest worden we wie we in Gods liefde mogen zijn en ontvangen we een nieuw besef van identiteit en zin.

 17,40