Eén kerk

Weg uit de verdeeldheid

Bert Loonstra

Imprint:
Motief

Bert Loonstra

Categorie:
Recente titels

Extra

Paginaʽs: 160

ISBN: 9789463690560

Dit boek is geschreven uit verlangen. Verlangen naar de eenheid waar Christus van spreekt in zijn hogepriesterlijk gebed. Want er kan geen misverstand over bestaan: op grond van het Bijbelse getuigenis is de kerk van Christus één. Toch is er al in het Nieuwe Testament ook sprake van scheuringen. Die zijn dan echter het gevolg van ongehoorzaamheid en weerstand tegen het enige echte evangelie. Dat er verschillende kerkgemeenschappen zijn, die alle willen leven uit het geloof in Jezus Christus, dat is vanuit de Bijbel bekeken ongehoord.

Bert Loonstra verwerpt ‘oplossingen’ als die van het eigen kerkverband, superieur aan alle andere, of een lokale kerk die los bestaat van een breder verband. Dat zijn beide vormen van ‘eigenkerkjespelen’. Daartegenover roept hij kerken hartstochtelijk op om hun opdracht tot eenwording inhoud te geven. Tegelijk wijst hij praktische wegen naar de beoogde eenheid.

Het boek eindigt met een voorstel voor een eigentijdse belijdenis, waarin kerken elkaar zouden kunnen vinden.

 15,90


2019

NUR: 707

Leesfragment

Recensies

NBD/Biblion

februari 2020
De auteur is christelijk gereformeerd predikant. Hij verlangt naar samengaan van kerkgenootschappen. Hij beschrijft zijn opvatting over de identiteit van de kerk. Zijn opvatting dat Jezus de kerk heeft gesticht, zal door niet veel theologen gesteund worden. Hij hecht aan een normatieve belijdenis, waarvan de waarheid door God is onthuld. In de liturgie is de kerk erop uit God te ontmoeten, iets dat geheel van Hem afhangt. Een uitschieter is het vierde hoofdstuk, waarin hij Bonhoeffer met veel inzicht en empathie behandelt. In zijn opvatting over autonomie, de ziel, de hemel en het kwaad geeft hij ruimte aan zijn lezers om hun opvattingen daarin te verwerken. Hoofdstuk vijf over 'De kerk in verandering' bevat een reëel overzicht van de kerkelijke
situatie. De hamvraag komt in hoofdstuk zes aan de orde, waarin hij geen 'Voorstel voor een kerkbelijdenis' geeft, zoals de titel wel luidt, maar waarin hij de Apostolische Geloofsbelijdenis van opmerkingen voorziet.
Daar blijkt dat hij de kerk vastlegt aan de oude dogmatiek. Hij beperkt zo de mogelijkheden tot eenwording tot kerken rechts van de Protestantse Kerk in Nederland. Het boek is voorzien van voetnoten, een literatuurlijst en een register op bijbelteksten.

Ideaz

nummer 1 2020
Over de eenheid en de verdeeldheid van allerlei kerken heeft dr. Bert Loonstra iets te zeggen, maar vooral iets te verlangen. Bijbels gezien is de kerk van Christus één, maar in werkelijkheid zijn er vele verschillende kerken die hun eigen identiteit hebben. Dat kán niet. en het mag niet. Er worden van allerlei 'oplossingen' voor gezocht, maar dat is bijbels gezien ongehoord. In de actualiteit van dit moment is het van allerlei kanten zichtbaar en voelbaar dat er iets aan gedaan moet worden.
Loonstra noemt concreet voorbeelden, niet alleen van al wat oudere voorbeelden, de identiteit en de liturgie van de kerk, maar ook recente voorbeelden zoals Halik en Wiman, die ons in beweging brengen. Concreet legt hij ons voor hoe de kerk in beweging kan komen, in verandering. En in het slothoofdstuk komt hij met een 'kernbelijdenis', waar de lezer op zijn eigen wijze een 'verlangen' mee krijgt - en tegelijk tegen de grenzen van dit moment aanbotst.

Gezamenlijk Zondagsblad

april 2020
Loonstra lijdt aan de verdeeldheid op het kerkelijke erf. Hij waardeert initiatieven die samen te vatten zijn onder 'spirituele oecumene', maar het is hem allemaal te vrijblijvend. Er zullen concrete stappen gezet moeten worden op de weg naar eenheid. Dan mogen we ons niet langer focussen op ons eigen kerkverband of op onze eigen plaatselijke kerk wat de auteur 'eigenkerkjespelen' noemt. We dienen ons te richten op de ene kerk van Christus waar we deel van uitmaken. Loonstra biedt daarvoor verschillende aanknopingspunten aan. Een mooi gespreksboekje voor persoonlijk en {inter)kerkelijk gebruik.