Een menigte die men tellen kan

Merijn Wijma

Een menigte die men tellen kan

Imprint:

Merijn Wijma

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 464

ISBN: 9789463691680

Het gereformeerde kerklandschap heeft in de afgelopen twee eeuwen een grote dynamiek gekend, en is daardoor enorm versnipperd. Kerken splitsen zich af, al komt het soms ook voor dat twee of zelfs meer kerkverbanden samengaan. Elke kerk kent groei: door geboorte of doordat er mensen overkomen vanuit een andere kerk. Tegelijkertijd vertrekken er ook veel mensen. Die aantallen worden bijgehouden in de jaarboeken die de meeste kerkverbanden al meer dan honderd jaar lang uitbrengen.

In Een menigte die men tellen kan worden die ledentallen beschreven en geanalyseerd. Van acht verschillende gereformeerde kerkverbanden wordt nagegaan hoe hun ledentallen zich hebben ontwikkeld en waar de leden wonen. De resultaten van die ontwikkeling worden geanalyseerd en opvallende verschijnselen worden besproken. Wat veroorzaakt groei? Waardoor krimpen kerken? Hoe kan het dat elk kerkverband een vergelijkbare ledentalontwikkeling lijkt door te maken? Wat is de Biblebelt eigenlijk? Wat zijn de verschillen tussen de bevindelijke kerken en andere gereformeerde kerken voor wat betreft groei en ruimtelijke spreiding? Deze en nog meer vragen komen aan bod in deze Nederlandstalige versie van het proefschrift van Merijn Wijma.

 29,90


NUR: 704

Leesfragment