Een nieuw leven

Gedachten over christelijke ethiek

dr. Kees Kleingeld

Imprint:
Motief

dr. Kees Kleingeld

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Motief, Recente titels

Extra

ISBN: 9789463690652

Hoe geef je op christelijke wijze vorm aan je leven? Gaat het om wat mag en wat niet mag?

We kunnen voor een christelijke levensstijl niet zomaar bij de geboden in de Bijbel terecht, zegt theoloog en ethicus Kees Kleingeld. Paulus schrijft dat de christen vrij van de wet is. Geen kind in de box dat beschermd moet worden voor misstappen, maar een volwassen mens die vrije keu­zes kan maken. Maar als je niet meer onder de wet leeft, niet gebonden bent aan wetten en regels, hoe vind je dan een christelijke levensstijl, een christelijke ethiek? Hoe wijd je je leven aan God?

Neem de uitdaging aan om volwassen gelovige te zijn en ga met de schrijver van dit boek op zoek naar een eigen, christelijke levensstijl. Op die zoektocht kijk je naar wie je bent als mens, naar het doel van de wet, naar het leven door de Geest en naar christelijke deugden, naar de rol van het geweten en naar begrippen die het Koninkrijk van God kenmerken, zoals genade, barmhartigheid en zorg.

 16,90


2019

NUR: 705

Leesfragment

Recensies

NBD Biblion

februari 2020
Hoe moet je als christen in de 21ste eeuw leven? Dit is de vraag die Kleingeld in dit boek probeert te beantwoorden. Dat doet hij in twee stappen. De eerste stap legt het verschil uit tussen het oude en nieuwe verbond dat God sloot met de mens. Aanvankelijk is dat gebaseerd op het Oude Testament en is dichtgetimmerd met wetten en absolute regels. Later, in een tweede fase, tot uiting komend in het Nieuwe Testament en met Jezus als bemiddelaar, is de mens vrij, mondig en volwassen. Zijn levensinstelling is een uitdrukking van de kardinale deugden hoop, geloof en liefde. In het tweede deel laat Kleingeld zien waar een dergelijke levensinstelling in de hedendaagse praktijk op neerkomt. Hij bespreekt, zonder in detail te gaan, de grote morele kwesties uit de bio-ethiek, zoals IVF, prenatale diagnostiek, euthanasie en donorschap, heeft het daarna over homoseksualiteit, echtscheiding, huwelijk, rentmeesterschap en de verhouding tussen kerk en staat. Zijn taal is direct en eerlijk. Zijn houding in het algemeen: niet de mens maar God beslist. Geschreven voor de doelgroep van hedendaagse christenen.