Een plek waar het over geloof gaat

Tien praktische handreikingen voor waardevolle catechese

Hans Meerveld

Imprint:
Motief

Hans Meerveld

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 64

ISBN: 9789463691598

Past catechese nog wel bij deze tijd? Wat komt er na de cola, chips en gezelligheid?

Hans Meerveld heeft onderzoek gedaan naar de opbrengsten van catechese. In dit boekje vertelt hij wat werkt en wat niet werkt. Het leidt tot tien inzichten waar de catechese staat en hoe de catecheet op een zinvolle manier met tieners in gesprek kan gaan over het geloof. Het boek bevat waardevolle tips en praktische manieren om tieners echt te bereiken.

Kort na zijn promotie overleed Hans Meerveld. Dit boekje had hij toen in concept klaar. Zijn collega Ingrid Plantinga heeft de tekst verder gereed gemaakt voor publicatie.

 9,50


2021

NUR: 746

Paperback

Leesfragment