Een theorie over praktijken

Henk Jochemsen

Imprint:
Motief

Henk Jochemsen

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

ISBN: 9789058812476

Het handelen van professionals kenmerkt zich door een diversiteit van normen. Deze normen geven structuur en richting aan hun werk. Wat de regels en normen zijn voor de verschillende beroepspraktijken van zorg, welzijn en onderwijs, wordt in dit boek besproken. Wat eruit volgt is een model dat inzicht geeft in de aard van deze drie beroepspraktijken: het ’normatieve beroepsmodel’. Identiteit en betekenis van beroepspraktijken worden op een heldere manier gepresenteerd.

 12,70


BS

NUR: 841

Dixit