Een wereld vol relaties

Een wereld vol relaties

Imprint:

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

Een wereld vol relaties geeft een wijsgerig systematisch overzicht van de natuurwetenschap van de twintigste eeuw. Als instrument daarvoor dient de zogenaamde karaktertheorie, beschreven in het eerste hoofdstuk. In navolging van Herman Dooyeweerd bespreekt het boek de realiteit, de wetmatigheid, verscheidenheid, samenhang en zin van de geschapen werkelijkheid.

 22,50