Gaandeweg verder

Marius Noorloos

Imprint:

Marius Noorloos

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789058819055

 16,35


Recensies

NBD/Biblion

12-2017
De auteur (1939) schrijft na een bewogen leven en werken zijn memoires en tegelijk zijn geestelijk testament. HeeL nadrukkelijk vertelt hij over _zijn theolQgische opleiding tot ('Theologiseren als alleen verstandelijk redeneren over Hem is vreemd aan de Bijbelse theologie') en werken als predikant in Aardenburg, Wormerveer en Lelystad. Gemeenten die totaal verschillend waren, maar waar hij samen met zijn vrouw Wil dienstbaar was, vanuit het besef dat de kern van het geloven niet is het weet hebben ván God, maar het omgaan mét Hem. Breed kerkelijk en landelijk werd en is hij bekend door zijn werk bij Marriage Encouter, maar bovenal als Missionair toeruster, met trainingen en gesprekken die geleid hebben tot vitaliserende invloed op het kerkelijk leven en beleid. Ondanks verdrietige mislukkingen (de Protestantse Kerk en haar opleiding voelde niets voor het Bronmodel; de Vrijgemaakte Kerk daarentegen wel!) kan hij terugzien op een gezegend en rijk geloofsleven, vol vruchten door de Geest gegeven. Een waardevol geschrift.
Recensent: Ds. Jenno Sijtsma

Woord en Dienst

februari 2018

Ds. Marius Noorloos is vooral bekend geworden door zijn boek Leven uit de Bron. De laatste jaren van zijn predikantschap, tot 2004, werkte hij als toeruster voor
missionaire gemeenteopbouw. Steeds maar weer wees hij erop dat gemeenteopbouw niet zonder geloofsgesprek gaat. Hij werkte dit gegeven uit in een methode. Vele kerkenraden en werkgroepen zijn aan de slag gegaan met Leven uit de Bron. Tot zegen! Ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum schreef hij zijn memoires. In zijn autobiografie, Gaandeweg verder, geeft hij een inkijkje in zijn loopbaan, eerst als gemeentepredikant (Aardenburgh, Wormerveer en Lelystad) en later als toeruster in Gelderland. We krijgen het beeld van een gedreven en onvermoeibare predikant, die steeds meer oog kreeg voor het werk van de Geest. Het meest boeiend vind ik het tijdsbeeld dat tussen de regels door zichtbaar wordt

Opwekking

januari 2018

Voor ds. Marius Noorloos staan biografie, theologie en gemeenteopbouw niet als losse factoren naast elkaar, maar zijn ze met elkaar verbonden. In zijn boeiende memoires staat deze verhouding tussen zijn persoonlijke geschiedenis en zijn 'programma' voor toerusting en gemeenteopbouw centraal. Inmiddels is de schrijver al ruim vijftig jaar actief binnen de kerk en heeft hij ervaring als predikant en consulent missionaire gemeenteopbouw, met name binnen de Gereformeerde Kerk en de PKN. Het boek schetst dan ook niet alleen een beeld van een bevlogen dominee die diverse ontwikkelingen in zijn levensloop beschrijft - van verkenning en verbreding naar verdieping en vervulling om te eindigen met voltooiing, verrassing en verwondering - maar geeft ook een historisch inkijkje in de Nederlandse kerkgeschiedenis van de tweede helft van de vorige eeuw. Een indrukwekkend en leerzaam geestelijk testament.