Geliefde of gevangene?

Geliefde of gevangene?

Imprint:

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Motief

Extra

Twee christenen van verschillende afkomst, een man en een vrouw, onderzoeken de spanning tussen islamitische opvattingen over vrouwen en datgene wat islamitische feministen schrijven. Op een positieve, eerlijke en gevoelige manier dragen ze bij aan de discussie. Daarbij putten ze uit hun eigen ervaringen. Ze vinden overeenkomsten met het christelijk geloof, geven een bijbelse visie op de taak van de vrouw zoals beschreven in Genesis, en tonen het bevrijdende werk van Jezus Christus. Geliefden of gevangenen is een broodnodige christelijke respons op de islamitische leer over vrouwen.

 14,50