Geloof in de toekomst

Meint Smit

Imprint:
Motief

Meint Smit

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 224

ISBN: 9789463690201

Na een lange periode van optimisme neemt het vertrouwen in de toekomst van onze samenleving af. Grootschalige toepassing van technologie leidt tot uitputting van onze hulpbronnen, we vervuilen de oceanen en verstoren het klimaat. De groeiende kloof tussen rijk en arm dreigt onze samenleving te ontwrichten. En de dreiging van internationale conflicten is toegenomen in een tempo dat twintig jaar geleden niemand voor mogelijk had gehouden. Tegelijkertijd neemt de invloed van het christelijk geloof in de westerse wereld af en je kunt je afvragen of die ontwikkelingen iets met elkaar te maken hebben.
In dit boek bespreken we hoe geloof, wetenschap en techniek de ontwikkeling van de samenleving in de afgelopen eeuwen hebben beïnvloed, zowel in positieve als in negatieve zin. Een terugblik met het oog op morgen.
Het boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis van geloof, wetenschap en techniek voor onze moderne samenleving. Om het te kunnen volgen heb je geen grondige achtergrondkennis nodig.

 

 

 

 

 

Cursus Geloof in de toekomst, georganiseerd door ForumC.

De cursus ‘Geloof in de toekomst’ is een praktische toepassing van het gelijknamige boek van Meint Smit. De cursus daagt je uit om na te denken over onze toekomst en over grote vragen waarmee veel mensen worstelen en misschien jijzelf ook. Heeft het geloof nog wat te zeggen voor onze technische wereld? In een groepje ga je hierover in gesprek en probeert een verbinding te leggen met Bijbel en geloof.

Voor meer informatie: klik hier

 17,90


2019

NUR: 738

Paperback

Leesfragment

Recensies

Gereformeerde Kerkbode

juni 2019
De aankondiging van het boek Geloof in de toekomst trok mijn aandacht omdat onder andere het thema geloof en wetenschap aan de orde komt. Het geheel van het boek is een onderzoek naar wat het mogelijk betekent voor onze samenleving, wanneer het christelijke geloof zijn invloed op mensen gaat verliezen. Dr. Meint Smit, Hoogleraar optische integratietechnologie Eindhoven, constateert samen met velen dat er problemen zijn op het vlak van grootschalige toepassing van technologie, uitputting van de aarde, klimaat, de groeiende kloof tussen rijk en arm en toenemende dreiging van internationale conflicten. En zouden deze zorgelijke ontwikkelingen te maken kunnen hebben met afnemende invloed van het christendom? Om deze vraag te beantwoorden, gaat Smit via een zestal hoofdstukken in op de vraag hoe de samenleving in het verleden is beïnvloed door geloof, wetenschap en techniek.
.......Het boek leest makkelijk en snijdt heel veel interessante thema’s aan die tot nadenken zetten over de vraag: kan de samenleving zonder christelijk geloof? En wat heeft christelijk geloof met de bijbehorende ethiek juist ook vandaag te bieden aan onze wereld en samenleving? Wat zou er moeten veranderen om problemen als armoede, dictatuur en uitputting van de aarde tegen te gaan? Het boek voelt als een soort geestelijk testament waarbij Meint Smit als christen en (natuur)wetenschapper zijn vele denkwerk, studie en ideeën als het ware voor ons op een rijtje heeft gezet. En dat was zeker de moeite waard.

Nederlands Dagblad

oktober 2019

Uit een bespreking in het Nederlands Dagblad:
Het is een bekend argument voor velen om het geloof vaarwel te zeggen of met dedain te behandelen: het geloof klopt niet met de feiten. De wetenschap laat ons heel wat anders zien dan de Bijbel. Het geloof is heden ten dage verruild voor de wetenschap. Laat Meint Smit, een wetenschapper van niveau, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven in de optische integratietechnologie, nu wél een gelovige zijn. Hij schrijft een boek over de verhouding tussen geloof en wetenschap, en eigenlijk over de plaats van technologie in onze moderne samenleving. En hij geeft uiteindelijk een gelovige visie op een omkeer van denken die hij nodig acht om geloof en wetenschap weer een goede plek te geven in onze maatschappij. Zo’n boek is welkom, onder andere op het erf van aanstaande wetenschappertjes op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Voor zover daar nog wordt geloofd, gebeurt dat vaak in een spagaat van ‘zondag en maandag’, op zondag horen ze heel andere dingen dan op maandag. Wat een eyeopener om dan te ontdekken dat er zeergeleerde mannen en vrouwen zijn die ook nog eens geloven, op redelijke en nuchtere basis. Meint Smit is zo’n man dus. …..
……Smit schreef een zeer leesbaar boek met een doorlopend verhaal: wetenschap en geloof gaan goed samen. Ze hoeven niet op dezelfde vragen te antwoorden en ze kunnen best wel eens korzelig of gespannen met elkaar omgaan. Maar ze sluiten elkaar beslist niet uit. Af en toe is het boek naast de ernst van het onderwerp ook vermakelijk en gewaagd. Niet elke schrijver zal de Hoge Raad ervan betichten dat de vrijheid van denken bij hem niet in veilige handen is. Hij waagt het wel en ziet er een gesloten denken – een wetenschappelijke doodzonde – van de Raad in als hij in 2010 de mogelijkheid van vrouwen op de kieslijst aan de SGP oplegt.