Geloof in de wetenschap

Martine van Veelen

Imprint:
Motief

Martine van Veelen

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

ISBN: 9789058815958

Levensbeschouwing en Wetenschap worden steeds meer als twee aparte werelden gezien. De wetenschap is een universeel gegeven met vastomlijnde methoden en aannames. Levensbeschouwing is iets wat je privé, thuis, en in je eigen tijd bedrijft. De vraag is natuurlijk of dit daadwerkelijk zo is. Laten wetenschappers wanneer ze naar hun werk gaan hun levensbeschouwing thuis? Speelt levensbeschouwing geen enkele rol bij de hypotheses, uitvoering en interpretatie van wetenschappelijke metingen? En zien wetenschappers geloof en wetenschap als een conflict, of zijn beiden volledig in harmonie? Hoog tijd om dit eens nader te onderzoeken.

In de lente en zomer van het jaar 2011 is er door ForumC een onderzoek uitgevoerd onder hoogleraren van Nederland over het thema Levensbeschouwing en Wetenschap. Door middel van een enquête naar alle hoogleraren en een tiental diepte-interviews met bekende professoren is in kaart gebracht wat de verhouding tussen deze twee begrippen is. Dit boek geeft de resultaten weer van dit onderzoek. Het boek laat ook de volgende tien geïnterviewde hoogleraren aan het woord:

Carlo Beenakker (Universiteit Leiden)
Cees Dekker (Technische Universiteit Delft)
Vincent Icke (Universiteit Leiden)
James Kennedy (Universiteit van Amsterdam)
Wubbo Ockels (Technische Universiteit Delft)
Gerard Nienhuis (Universiteit Leiden)
Herman Philipse (Universiteit Utrecht)
Herman van Praag (Universiteit van Maastricht)
Corine de Ruiter (Universiteit van Maastricht)
Dick Swaab (Universiteit van Amsterdam)

 16,00


BS

NUR: 738