Geloof.nu beeldboek deel 1

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058813978

Beeldboeken zijn gemaakt voor mensen met een beperking in leren, lezen of begrip. Beeldboeken vertellen bijbelgedeelte eenvoudig na. De lesstof wordt ook in beeld verteld. Deze boeken lopen parallel met de tekstboeken. Verwerkingsopdrachten voor de doelgroep staan op de site . Gebruikers kunnen eigen opdrachten via de mail toevoegen.Beeldboek 1 t/m 3 zijn parallel aan tekstboek 1 t/m 3, ook geschikt voor inclusieve catechese.

Beeldboek 1
God ken ik uit de Bijbel en de schepping. God is Vader en Zoon en Geest. God houdt van mij en van de schepping. Soms doe ik verkeerde dingen, dat zijn zonden. Maar God blijft niet boos op mij. Jezus is gestorven voor mijn zonden. Jezus maakt het weer goed tussen God en mij.

 19,90


BS

Geloof.nu