Geloof.nu beeldboek deel 2

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058814302

Beeldboeken zijn gemaakt voor mensen met een beperking in leren, lezen of begrip. Beeldboeken vertellen bijbelgedeelte eenvoudig na. De lesstof wordt ook in beeld verteld. Deze boeken lopen parallel met de tekstboeken. Verwerkingsopdrachten voor de doelgroep staan op de site . Gebruikers kunnen eigen opdrachten via de mail toevoegen. Beeldboek 1 t/m 3 zijn parallel aan tekstboek 1 t/m 3, ook geschikt voor inclusieve catechese.

Beeldboek 2
Jezus is de zoon van God. Jezus is geboren bij Maria. Hij heeft vertelt over God. Jezus is gestorven voor de zonde. Nu leeft Jezus. Hij is in de hemel. In de kerk hoor ik over God. In de kerk zijn mijn broers en zussen in geloof. Ik wil leven als een kind van God.

 19,90


BS

Geloof.nu