Geloof.nu beeldboek deel 3 + gebedskaart

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058815071

Beeldboeken zijn gemaakt voor mensen met een beperking in leren, lezen of begrip. Beeldboeken vertellen bijbelgedeelte eenvoudig na. De lesstof wordt ook in beeld verteld. Deze boeken lopen parallel met de tekstboeken. Verwerkingsopdrachten voor de doelgroep staan op de site . Gebruikers kunnen eigen opdrachten via de mail toevoegen. Beeldboek 1 t/m 3 zijn parallel aan tekstboek 1 t/m 3, ook geschikt voor inclusieve catechese.

Beeldboek 3
In de doop zie ik dat God van mij houdt. Ik mag met God praten als ik bid. Dat leer ik in het onze Vader. Ik leer ook over de dominee en de ouderling en de diaken. God leert mij hoe ik goed moet leven. Het belangrijkste is dat ik een kind van God ben. Extra: de gebedskaart.

 19,90


BS

NUR: 707

Geloof.nu