Geloof.nu tekstboek 1

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789463692083

Klik hier om de eerste les te bekijken.

In Tekstboek 1 leer je veel over God, over Zijn grootheid en Zijn liefde voor jou. God is drie-enig. Je kent Hem uit de schepping en de bijbel. God is Schepper, Vader en Koning.
Hij wil graag een relatie met jou! Kan dat? Staan je zonden niet in de weg? Daar leer je over en het is heel bijzonder: de Schepper laat zijn werk niet in de steek. God zorgt zelf voor een Redder. God wil graag Vader zijn, ook van jou!

Tekstboek 1 heeft 20 lessen, verdeeld over 5 blokken. Elke les bevat een leskern en les, een lesplaat waarin de lesstof verbeeld wordt, een dichtbij-verhalende tekst, een uitdagende verdiepingstekst, notities voor jou in de marge en een aantal opdrachten. Meer opdrachten, een handleiding en bijbelstudie staan online klaar op geloof.nu.

GELOOF.NU – een methode voor geloofsonderwijs met structuur (weten wat je doet) en flexibel (kiezen hoe je het doet).

Om jongeren te helpen ontdekken wie God is en hoeveel Hij van hen houdt.

 17,40


BS

NUR: 707

Geloof.nu