Geloof.nu tekstboek 2

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058815637

Tekstboek 2
God geeft zijn Zoon als middelaar. Het leven van Jezus. Jezus roept mensen samen in de kerk, verschillende kerkelijke stromingen. God kiest mij, daarom ben ik tegelijk kind van het licht en vreemdeling op aarde. Dat heeft gevolgen voor mijn leven.

 17,40


BS

NUR: 707

Geloof.nu