Geloof.nu tekstboek 4

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058817839

Tekstboek 4 handelt over je geloof, je gemeente, over jezelf en je relaties. God roept je, Hij geeft je bekering, rechtvaardiging en heiliging. Je ontdekt wat deze begrippen inhouden en wat Gods mooie plan voor jou is: eeuwig leven met Hem.

Bij Tekstboek 4 hoort voor catecheten Geloof.nu Handboek deel 4.

Zie ook de website van Geloof.nu

 17,40


NUR: 746

Geloof.nu