Geloof.nu tekstboek 5

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789058817846

GELOOF.NU – Tekstboek 5
Een boek om te bekijken, te lezen en mee aan de slag te gaan

Geloof.nu is een zesjarige methode voor geloofsonderwijs in een geïntegreerde omgeving. De boeken voor de catechisanten zijn tegelijk een persoonlijk dagboek, een leesboek en een werkboek.

Tekstboek 5 (herziene editie) biedt teksten om te lezen en te leren, om te verdiepen of in verhalen dichtbij te brengen. Lesplaten laten anders naar het onderwerp kijken. Alle mogelijkheid om te variëren en maatwerk te leveren.
Op www.geloof.nu staan extra’s klaar bij elke les: Bijbelstudies, meer groepsopdrachten, links naar het leesrooster en een uitgebreide handleiding voor de mentor/catecheet.

Een les heeft vaste onderdelen:
De leskern: een korte samenvatting.
De les: hier gaat het over!
De lesplaat: een afbeelding bij de les om te bekijken en over te praten.
Dichtbij: een verhaal bij de les.
De verdieping: een uitbreiding bij de les.
Weekagenda: Bijbelgedeelten om bij de les te lezen.
De werkplaats: opdrachten voor de jongere om zelf te doen.

De twintig lessen zijn verdeeld over vier blokken: de verdieping I, de voeding, je uitstraling I, je uitstraling II.

Tekstboek 5 gaat over je relatie met God en mensen. God heeft je gered en nu geeft Hij regels voor een gelukkig leven. Het eerste blok van vijf lessen bespreekt de geboden 1 – 4.
Het tweede blok lessen gaat over de kerkdienst, de preek en elkaar opbouwen in geloof: samen belijden dat je gelooft in God, die mensen bij elkaar roept en aan elkaar geeft.
De laatste twee lesblokken gaan over je omgang met anderen en jezelf aan de hand van
de geboden 5 – 10. In jouw eigen levenssituatie laat God je zien hoe je goed en gelukkig kunt
leven. Hij wil je daarbij helpen met zijn heilige Geest.

 17,40


NUR: 746

Geloof.nu