Geloof.nu tekstboek 5

Imprint:
Motief

Categorie:
Kerkelijk werk, catechese en kinderbijbels, Motief

Extra

ISBN: 9789463692427

In Tekstboek 5 komen de tien geboden aan de orde. Wat wil God graag? En hoe breng je dat in praktijk? Leven naar Gods wil, leidt tot een mooi en goed leven, een leven vol liefde!
Daarnaast zijn er lessen over sacramenten, belijdenissen en onderlinge opbouw, want je gelooft in verbondenheid met veel andere christenen.
Extra: ‘de tien geboden – nu’, om jullie praktische toepassing te delen met de gemeente.

Tekstboek 5 heeft 20 lessen, verdeeld over 5 blokken. Elke les bevat een leskern en les, een lesplaat waarin de lesstof verbeeld wordt, een dichtbij-verhalende tekst, een uitdagende verdiepingstekst, notities voor jou in de marge en een aantal opdrachten. Meer opdrachten, een handleiding en bijbelstudie staan online klaar op geloof.nu.

GELOOF.NU – een methode voor geloofsonderwijs met structuur (weten wat je doet) en flexibel (kiezen hoe je het doet).
Om jongeren te helpen ontdekken wie God is en hoeveel Hij van hen houdt.

 17,40


NUR: 746

Geloof.nu