Geloven in lesgeven

Didactiek als christelijke praktijk

David I. Smith

Imprint:
Motief

David I. Smith

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 192

ISBN: 9789463691031

Didactiek wordt vaak gezien als een neutraal terrein, onafhankelijk van vakinhoud of levensbeschouwing. In dit boek toont David Smith aan dat dit niet klopt. Elke didactiek is een huis met een levensbeschouwelijk grondplan. Met het grote gebod van de liefde als uitgangspunt komt Smith dan met een voorstel voor een didactische praktijk vanuit het christelijk geloof. Voor het christelijk onderwijs, maar ook voor onderwijs in andere contexten. Het gaat niet primair om ‘onderscheidend zijn’ qua inhoud, maar om integriteit in de manier waarop we onderwijs ontwerpen en ruimte scheppen voor leerervaringen. Smith biedt voor dit alles een grondige wetenschappelijke verantwoording. Een onmisbaar, prikkelend boek voor iedereen die met onderwijsleerprocessen te maken heeft.

David I. Smith begon als leraar Duits, Frans en Russisch op middelbare scholen in Engeland. Inmiddels is hij als hoogleraar onderwijskunde en als lerarenopleider verbonden aan Calvin University in Grand Rapids, Michigan (VS). Daarnaast is hij directeur van het Kuyers Institute for Christian Teaching and Learning. Hij geeft regelmatig gastcolleges voor Driestar educatief te Gouda. Eerder schreef hij onder meer Teaching and Christian Practices (met James K.A. Smith) en Teaching and Christian Imagination (met Susan M. Felch) en zeer recent Digital Life Together (met Kara Sevensma, Marjorie Terpstra en Steven McMullen).

 22,90


2020

NUR: 841

Dixit