Geloven in wetenschap en techniek

Geloven in wetenschap en techniek

Imprint:
Motief

Categorie:
Filosofie en wetenschap, Motief

Extra

Het ideaal van de westerse mens is een soort technisch paradijs waarin de wetenschap alles beheerst en alle problemen oplost. Toch loopt de verwezenlijking van dit ideaal spaak. Niet alleen wordt de mens door de overschatting van wetenschap, techniek en economie bedreigd, ook de natuur wordt er door uitgebuit en de menselijke samenleving valt uiteen in het individualiseringsproces. De auteur schetst het beeld van deze wetenschappelijk-technische cultuur en zet lijnen uit voor een nieuwe, bijbels geori‘nteerde cultuurontwikkeling. Hij gebruikt daarvoor het beeld van de schepping als een door mensen te beheren tuin. In dat beeld staat voorop dat alles gegeven is, dat alles uit, door en tot God is en daarin een eigen waarde of geaardheid heeft. Die intrinsieke waarde zou, voordat we ons er wetenschappelijk-technisch mee bezig houden, gerespecteerd dienen te worden.

 16,30