fbpx

Genezing en bevrijding

'nu al' en 'nog niet'

Jan Minderhoud

Imprint:
Motief

Jan Minderhoud

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 480

ISBN: 9789463690300

    Een toenemend aantal christenen heeft in de afgelopen decennia kennis gemaakt met de Dienst van Genezing en Bevrijding.  Soms horen ze mooie getuigenissen over Gods ingrijpen in iemands leven. Andere verhalen of ervaringen laten hen vooral met vragen of teleurstelling achter. Dit boek neemt je mee in een zoektocht achter deze ervaringen en vragen. Wat betekent het dat het Koninkrijk van God al onder ons aanwezig is en tegelijkertijd nog op zich laat achten? Op welke manier heeft de context invloed op onze manier van bidden om genezing en bevrijding? Wanneer kies je voor een gebed, wanneer voor een dienstbevel of proclamatie? Waarom geeft God eerder bevrijding dan genezing? Is er een kwalitatief verschil tussen Jezus’ bediening, die van de apostelen en de onze? Is de belofte van genezing en bevrijding inbegrepen in de verzoening? Op welke manier gaat God zijn weg met ons in het lijden, ook als genezing of bevrijding uitblijft? Kan ziekte in het plan van God passen? Wat betekent het in dit alles dat God een soeverein God is en dat Hij zich misschien zelfs kan verbergen, minstens in onze ervaring? De auteur schuwt deze complexe vragen niet en wil ondertussen niets afdoen aan de opdracht van de Kerk: de Dienst van Genezing en Bevrijding serieus nemen en een plaats geven in de pastorale praktijk.

 29,95

2019

NUR: 707

paperback

Leesfragment

Recensies

Boekrecensies, ressorterend onder Protestantse kerk, op Linkedin, ds. E. van der Veen

juli 2019
De auteur pretendeert geen sluitende antwoorden maar bespreekt veel - bijbelse - gegevens die evenwichtig worden uitgelegd en de lezer echt verder helpen. Waardevol is zijn opmerking: 'In de dienst van genezing en bevrijding bestaat het risico dat we meer met 'genezing' en 'bevrijding' bezig zijn dan met de Heer zelf', pag. 24.
Het gebed om genezing ziet de auteur als een opdracht voor de kerk. Hij heeft wel oog voor de soms weerbarstige praktijk van menselijk leed die in het Nieuwe Testament al aanwezig is. De komst van het Koninkrijk is nog slechts ten dele, vandaar de ondertitel van het boek. Genezing is niet maakbaar.
Waardevol is het citaat van Augustinus: 'Wonderen gaan niet in tegen de natuur, zij zijn enkel tegengesteld aan de 'natuur' zoals wij die kennen'. Benadrukt wordt dat de beleving van wonderen cultureel bepaald is en dat werkt ontspannend. De kern van zijn betoog ligt misschien in deze woorden: 'Het komt mij voor dat er in het bidden om innerlijke genezing meer verhoringen zijn dan in het bidden om lichamelijke genezing', pag. 265.
Hij staat uitgebreid stil bij het gebed, mogelijke blokkades en valkuilen.
Een prima handboek.

 

0

Your Cart