Genieten van genoeg

Martine Vonk

Imprint:

Martine Vonk

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789058816771

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van… minder?

Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt hoe zijn spannendste uitspraken bij jou tot bloei kunnen komen.

Hoe ga je om met zorgen en onrecht? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? De Bijbel geeft prachtige, concrete antwoorden.

Martine Vonk promoveerde op de studie Sustainability and Quality of Life. Ze woonde daarvoor bij de amish en de benedictijnen. Zij was actief in de politiek, publiceerde geregeld en was lector ethiek en technologie. Martine Vonk is in 2019 overleden.

 

 12,25


Recensies

Reformatorische Omroep

oktober 2016
Geschreven door Michavrouw van het eerste uur: Martine Vonk.
Micha-zondag laat zich leiden dor Micha 6:8 ‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraaagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’.
‘Al tijdens mijn studietijd werd ik gegrepen door de gevolgen van onze consumptie voor de natuur en onrecht dat mensen wordt aangedaan. In de Bijbel staat de opdracht om goed voor de aarde en de naaste te zorgen en vanuit die opdracht ging ik me inzetten voor natuur en milieu’ (-). Het gaat om een veranderde leefstijl (9).
Aan de komen: hfd.1: Genieten van genoeg; hfd.2 Gerechtigheid; hfd.3 Duuurzaam voedsel; hfd,.4 Durf ik te onderzoeken waar ik iets kan veranderen? Hfd.5,6,7 Hoe we een veranderende leefstijl kunnen volhouden. Elk hfd. eindigt met de rubrieken: Aan de slag en Doorpraten. Een leerzaam en praktisch boek, dat in de praktijk ontstaan is.
Van harte aanbevolen om te lezen en om in de praktijk te brengen, samen met geestverwante mensen. ‘Wat heb je nodig om echt te kunnen genieten van genoeg? (97)

NBD/Biblion

januari 2017

De auteur (1974) is sinds 2014 lector Ethiek en Technologie bij Saxion in Deventer/Enschede. Met veel passie en geloof belicht ze een aantal onderwerpen die te maken hebben met ons dagelijks bestaan: materie, onze comfortzone. omgaan met bezit, leven in gemeenschap enzovoort. Onze overmaat is het 'nieuwe normaal' geworden, maar verstaan we onze verantwoordelijkheid nog? Bijbelse voorbeelden als Mozes, de scheppingsverhalen en Esther dienen ter inspiratie. De schrijfster is ongeneeslijk ziek en dat geeft haar boek een ernstige kant. Dit boekje is het eerste in de reeks 'Micha boeken', die een breed christelijk publiek wil prikkelen om een eigen verantwoorde levensstijl te ontwikkelen met betrekking tot dienstbaarheid en duurzaamheid. Een uitstekend gespreksboekje.
Recensent: Ds. Jenno Sijtsma

Opwekking

september 2017

‘Ik hoop dat je leert genieten van genoeg… Als je niet meer dan genoeg neemt, blijft er voldoende over voor de ander en de aarde. Dat zijn voor mij zichtbare stralen van het koninkrijk van God’, schrijft Martine Vonk in het voorwoord. Ze begint met doordachte antwoorden op de vraag of je wel kunt genieten als je vindt dat je niet genoeg hebt. Of als je juist beseft hoe rijk je bent ten opzichte van anderen op deze aarde. Ze gaat in op onderwerpen als gerechtigheid en duurzaam voedsel, en laat zien hoe verbazend helder en praktisch de Bijbel daarover spreekt. Ze daagt uit om uit je comfortzone te stappen en de confrontatie met de realiteit aan te gaan. Tot besluit reikt ze praktische tips aan hoe je je veranderde levensstijl kunt volhouden. Bij ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen en concrete actiepunten om de daad bij het woord te voegen.
Inspiratie om dag voor dag gewoon te beginnen met (leren) genieten van genoeg.

Diaconie Magazine

november 2017

Duurzamer leven, hoe doe Je dat? Hoe ga je om met je bezit? Wat betekent luxe voor je? Martine Vonk neemt bij deze vragen de Bergrede als uitgangspunt. Jezus geeft hier concrete antwoorden. Minder kan ook méér zijn. Genieten van genoeg lijkt een tegenstelling, maar in beperking ligt Juist vrijheid!