Gereformeerde theologie stroomopwaarts

Terugkijken op 75 jaar vrijmaking

Dolf te Velde, Erik de Boer, Geranne Tamminga

Imprint:
Motief

Dolf te Velde, Erik de Boer, Geranne Tamminga

Categorie:
Cultuur en geschiedenis, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

ISBN: 9789463691123

In Nederland is een uitgebreide delta met een rijke verzameling kleinere en grotere kerkelijke stromen. In dit boek blikken de auteurs terug op een van die vertakkingen: de Vrijmaking van 1944. Op 11 augustus van dat jaar, midden in de oorlog, las Klaas Schilder in Den Haag de Akte van Vrijmaking of Wederkeer voor. Daarmee werden de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een feit. In de jaren die volgden, hebben veel leden en ook hele gemeentes zich bij dit kerkverband aangesloten.
Inmiddels is de Vrijmaking al lang geleden en voor de meeste mensen alleen een overlevering, een verhaal dat door ouderen wordt verteld. Daarom nu de vraag: wat heeft de Vrijmaking gebracht dat het waard is om te onthouden en door te vertellen?
De auteurs zoeken in verschillende richtingen naar een antwoord op deze vraag: historisch, kritisch, vanuit thema’s als verbond en heilshistorie, en met oog voor de hedendaagse kerkelijke context.

 20,90


2021

NUR: 704

Leesfragment