Gereformeerde zending in de 21e eeuw (download)

Contextualisatie, elenctiek, oecumenica

Dirk Griffioen, Stefan Paas

Imprint:

Dirk Griffioen, Stefan Paas

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055604081

Drs. Kees Haak was gedurende vijfentwintig jaar als universitair docent missiologie en evangelistiek verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen. Vanuit zijn ervaring in de zending en een lange missiologische traditie reflecteerde hij op de onderwerpen contextualisatie (metamorfose), elenctiek en oecumene.

Collega’s en oud-leerlingen van Kees Haak zoeken in deze afscheidsbundel naar wegen om de gereformeerde missiologie verder te ontwikkelen. Daarbij hebben zij bijzondere aandacht voor het moderne Europa en de diepe doordenking van missionaire methoden, communicatie en vormgeving die in deze tijd nodig is.

Met bijdragen van Dirk Griffioen, Simon van der Lugt, Henk Venema, Stefan Paas, Bram Beute, Thijs Blok en Kees Haak.

Deel 16 in de TU-bezinningsreeks

 4,99


NUR: 707