Geschapen om te regeren

In gesprek over vrouw en ambt

Robert Plomp

Geschapen om te regeren

Imprint:
Motief

Robert Plomp

Categorie:
Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 96

ISBN: 9789463691369

Mogen vrouwen leidinggeven in de kerk? In dit boek bespreekt Robert Plomp de overwegingen van christenen die pleiten voor verschillende posities voor vrouwen en mannen. Daartegenover onderbouwt hij zijn eigen visie dat we in de Bijbel juist lezen dat er in Christus geen onderscheid is tussen man en vrouw.

“Robert Plomp heeft veel kennis in huis en daarom is het zeer waardevol dat hij reageert op de brochures van de Gereformeerde Bond. Zijn vragen zetten je aan het denken, zijn zorgvuldig en ik hoop dat er vanuit de Gereformeerde Bond op gereageerd zal worden. Zijn conclusies zijn overtuigend en brengen je verder in het nadenken over dit thema.” — Dr. Almatine Leene

“Op een uiterst respectvolle wijze gaat Robert Plomp in deze brochure het gesprek aan met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond over de aangelegen vragen rond sekse en kerkelijk ambt. Zorgvuldig twee richtinggevende GB-brochures lezend, is hij royaal in zijn bijval waar het kan. Maar hij stelt op kritieke punten ook scherpzinnige vragen, waar niemand zich gemakkelijk van af kan maken. Met grote sensitiviteit zoekt Plomp zo het gesprek bij een open Bijbel over een belangrijk thema dat veel orthodoxe christenen, ook in hervormd-gereformeerde kring, steeds nadrukkelijker bezighoudt: wat heeft de Bijbel ons nu werkelijk te zeggen als het gaat over mannen, vrouwen en ambten? Plomps belangwekkende bijdrage verdient het om doordacht, overwogen en besproken te worden.” — Prof. dr. Gijsbert van den Brink

 9,90


NUR: 707

Leesfragment